Политика за поверителност 

Уебсайтът на Student Life Sofia (www.studentlifesofia.com) се управлява от Heads up OOD ("ние", "нас"). Ние се ангажираме да защитаваме и зачитаме неприкосновеността на личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, включително националното прилагане на Директиви 95/46 / EC и 2002/58 / EC и всички изменения или бъдещо законодателство и GDPR 2016/679. Настоящата Декларация за поверителност определя как събираме, използваме и споделяме информация, която ви идентифицира или е свързана с вас ("лични данни").

 

Трябва да сте наясно, че ние използваме "бисквитки" за съхраняване и достъп до информация, докато предоставяме достъп до нашето приложение. Можете да научите повече за използването на "бисквитки" в нашата секция за "бисквитки" по-долу. Ние сме отговорни за предоставянето на това заявление и за обработката на вашите лични данни във връзка с това.

 

 За вашите други права и задължения, използвайки нашата платформа, моля вижте нашите Общи условия.

 

1. ЛИЧНИ ДАННИ 

1.1 Ние събираме лични данни от вас, когато доброволно предоставите информация директно на нас или на нашия уебсайт. Това може да включва информация, която предоставяте, когато попълвате формуляр, отговаряте на нас, ползвате отстъпки чрез нашия уеб сайт или се абонирате за нашите имейл списъци.

 

1.2 Ние събираме лични данни косвено от вас, като информация за страниците, които разглеждате в уеб сайта и устройството, с което се свързвате с приложението.

 

 

1.3 Също така можем да събираме лични данни за вас от трети страни, като партньори от Student Life Sofia. Това може да се комбинира с друга информация, която ни предоставяте, както е описано по-горе. Student Life Sofia е отговорен за уведомяване на картодържателите за целта, за която събира лични данни и как се обработват тези лични данни.

 

1.4 По – долу категориите лични данни, които събираме са описани по - подробно:

 

(a) Данни за връзка: като вашето име, имейл адрес и телефонен номер, свързани с профила ви.

 

б) Информация за профила: като например данните за контакт (както по-горе), номера факултетния ви номер и всяка друга информация, която споделяте при създаването на профил в нашия уебсайт.

 

(в) Вашите предпочитания: избор, който правите като предпочитания за известия и съобщения или избор за това как искате да използвате уеб сайта.

 

(г) Информация за начина, по който използвате и се свързвате с уебсайта:

 

(1) Събираме информация за начина, по който използвате уебсайта, като страниците и връзките, до които осъществявате достъп, отстъпките, които сте избрали, времето, през което осъществявате достъп до уебсайта, и продължителността, през която сте в него.

 

(2) Също така събираме информация за компютъра или други електронни устройства, които използвате, за да се свържете с уебсайта, например данни за типа на устройството (което може да включва уникални идентификационни номера на устройства), неговата операционна система, браузър и приложения, свързани с приложението чрез устройството, вашия доставчик на интернет услуги или мобилната мрежа, вашия IP адрес и телефонния номер на устройството (ако има такова).

 

(д) Информация за местоположението ви: при ваше съгласие може да събираме вашето местоположение или приблизителна локация.

 

е) Информация, предоставена от други организации: Други организации могат да предоставят информация, която свързваме с вас, където законно им се разрешава да ги споделят, като данни за контакт, демографски данни или информация за интернет навигация.

 

1.5 Когато провеждате транзакция на нашия уебсайт, като част от процеса събираме лична информация, която ни давате, като вашето име, адрес и имейл адрес. Вашата лична информация ще бъде използвана само поради конкретните причини, посочени по-горе

2. ВАШИТЕ ПРАВА

2.1 Ние уважаваме вашите права за поверителност и ви предоставяме разумен достъп до личните данни, които сте предоставили чрез използването на уебсайта. Вие можете:

 

(а) да актуализирате, поправяте или изтривате информацията и предпочитанията си по всяко време, като се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в секцията "Свързване с нас" по-долу.

 

(б) да имате достъп до или да изменяте каквито и да било лични данни, които държим за вас, или да поискате да изтрием или прехвърлим информация за вас, която сме получили от трети страни. Можете да заявите този достъп, като се свържете с нас, като използвате данните за връзка, посочени в секцията "Свързване с нас" по-долу.

 

(в) да откажете да споделяте някои лични данни с нас, в който случай може да не сме в състояние да Ви предоставим някои или всички функции и функционалност, които предоставяме на нашия уебсайт.

 

(г) да възразявате срещу обработването на личните Ви данни, при законни основания, освен ако друго е разрешено от приложимото законодателство. Ако смятате, че вашето право на конфиденциалност, предоставено от приложимите закони за защита на данните, е било нарушено, моля, свържете се с нас чрез някоя от формите за контакт на нашия сайт, посочени в секцията "Свързване с нас" по-долу. Имате право да подадете жалба до органите за защита на данните.

 

(д) да поискате да поправите или изтриете всички Лични данни, които държим за Вас по всяко време, в случаите, предвидени в член 17 от Регламента за обща защита на данните ("правото да бъдете забравени"). Данните се запазват в продължение на 19 месеца след последната дейност, след което автоматично се унищожават.

 

2.2. Ако има информация, която искате да получите, актуализирате, коригирате или изтриете, или ако искате да се противопоставите на обработването на личните ви данни, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт, посочени в секцията "Свързване с нас" по-долу. Моля, предоставете колкото се може повече информация за информацията, която търсите, и ще се радваме да ви помогнем да я намерите.

 

3. KAK ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

3.1 Ние ще използваме вашите лични данни за целите, описани по-долу:

 

(a) Данни за връзка: ще използваме вашите данни за контакт, за да можем да общуваме директно с вас относно отстъпки, свързани с нашата платформа, за вашите заявки за формуляри за контакти, за директни заявки, въпроси или загриженост, които Вие или други потребители имате.

 

(б) Информация за профила: използваме информацията за профила, за да удостоверим самоличността ви, да предоставим нашата услуга за Вас, да обработим заявки за подновяване и да гарантираме, че сте в състояние да взаимодействате с уебсайта, както е разрешено от функционалността на уебсайта и вашите предпочитания.

 

(в) Вашите предпочитания: ще използваме настройките за предпочитания с цел предоставяне на известия, съобщения, показване на приложението и други възможни решения, каквито можете да направите за това как се показва уебсайтът.

 

г) Информация за отстъпките, които сте разгледали: използваме тази информация, за да ви изпращаме напомняния и да определяте отстъпки, които могат да представляват интерес за Вас.

 

(e) Информация за начина, по който използвате и се свързвате с уебсайта.

 

е) Информация за местоположението ви: може да използваме вашето местоположение или приблизителна локация, за да гарантираме, че съдържанието в уебсайта е подходящо за Вас. Няма да събираме или проследяваме точното Ви местоположение без вашето съгласие.

 

(ж) Всички лични данни: използваме всички лични данни, които събираме, за да:

 

(1) наблюдаваме и подобряваме прилагането и нашите процедури и процеси; и

 

(2) да ни помогнете да разработваме нови продукти и услуги. Използването на личните Ви данни по този начин няма да доведе до информация, която преди това не е била публично достъпна на уебсайта.

 

3.2 Можем да анонимизираме и всяка информация, която събираме (така че да не ви идентифицира директно). Можем да използваме анонимна информация за цели, които включват тестване на нашите IT системи, изследвания, анализ на данни, подобряване на приложението, разработване на нови продукти и функции или показване на информация за отстъпките, използвани чрез нашето приложение, като най-популярните отстъпки или отстъпки, местоположение.

4. ТРЕТИ СТРАНИ

4.1 Ние може да споделим вашите лични данни със следните трети страни:

 

(a) Фирми и организации, които са партньори на Student Life Sofia: тези компании ще използват вашите лични данни по същия начин, по който можем ние, съгласно тази Декларация за поверителност.

 

(б) Фирми и организации, които са партньори на Student Life Sofia или членове на "Student Life Sofia" по договор с нас, могат да получават обобщена статистика за показателите и използването на платформата.

 

(в) Доставчици на услуги, партньори и съветници: трети страни, които ни предоставят услуга, партньори с нас за маркетингови и други бизнес дейности, ни съветват или работят в други бизнес сфери. Например, ние използваме трета страна за хостинг на уебсайта и вашите лични данни (Wix.com) Тези трети страни ще могат да използват вашите лични данни само в съответствие с указанията ни или вашите маркетингови предпочитания (където е приложимо) и ще да бъдат задължени да запазят сигурността на информацията ви.

 

г) правоприлагащи органи, регулаторни органи и други страни по правни причини: трети страни, на които ние сме законово задължени да разкрием личните ви данни или на които трябва да разкрием вашите лични данни, за да защитим правата, собствеността или безопасността както на самите нас, така и на други лица, или те служат за откриване и разследване на незаконни дейности и нарушения на всяко споразумение, което имаме с вас.

 

4.2 Нашата компания има за хост Wix.com. Wix.com ни предоставя онлайн платформата, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас. Данните ви могат да се съхраняват чрез хранилището на данни, базите данни и общите Wix.com приложения на Wix.com. Те съхраняват вашите данни на защитени сървъри зад защитна стена.

 

Всички портали за директни плащания, предлагани от Wix.com и използвани от нашата компания, се придържат към стандартите, определени от PCI-DSS, управлявани от Security Standards Council PCI, който е съвместно усилие на марки като Visa, MasterCard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат да се осигури сигурно боравене с информацията за кредитни карти от нашия магазин и неговите доставчици на услуги.

5. МАРКЕТИНГ

5.1 От време на време можем да се свържем с Вас по имейл с информация за нашата организация и за нашите дейности, продукти и услуги. Ако не искате да ви изпращаме имейл маркетинг, можете да се отпишете от нашите имейли, като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента (където е налице) в имейлите, които ви изпращаме.

6. БИСКВИТКИ

6.1 Ние можем да съхраняваме информация (която може да включва лични данни) локално на вашето устройство, използвайки "бисквитки" и други методи за съхранение на браузъри и приложения. "Бисквитките" могат да се разглеждат като текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят от вашето устройство за сърфиране (като компютър или смартфон), когато посещавате уеб сайт или използвате приложение. Бисквитките могат да бъдат разпознати от уеб сайта, който ги е изтеглил - или от други уебсайтове, които използват същите "бисквитки". Това помага на уебсайтовете да знаят дали преди това са били посещавани от същото устройство.

 

6.2 Типовете "бисквитки", използвани на нашия сайт, обикновено могат да бъдат включени в категориите, описани в раздела по-долу.

 

(a) Строго необходими бисквитки: Тези "бисквитки" са от съществено значение за работата на нашия сайт. Те ви позволяват да се движите в сайта и да използвате неговите функции. Без тези "бисквитки" не могат да се предоставят услугите, които са необходими, за да можете да използвате нашия сайт, като например достъп до защитени части на платформата.
(б) Бисквитки на Гугъл Анализ: Тези "бисквитки" събират анонимна информация за това, как хората използват уебсайта ни, например кои страници се посещават най-често, как хората се движат от една връзка към друга и дали получават съобщения за грешка от определени страници. Тези "бисквитки" не събират информация, която ви идентифицира. Цялата информация, която тези бисквитки се събират, се групира заедно с информация от използването на нашия сайт на други хора на анонимна основа. Като цяло тези "бисквитки" ни предоставят аналитична информация за това, как функционира сайтът ни и как можем да го подобрим.

 

(в) Функционални "бисквитки": Тези "бисквитки" ни позволяват да запомним направените от вас решения и да приспособяваме нашия сайт, за да ви предоставим подобрени функции и съдържание. Например тези "бисквитки" могат да се използват за запомняне на детайлите ви за вход, избор на език или избор на държава, те също така могат да се използват за запомняне на промените, които сте направили, към предпочитанията и други части от страниците, които можете да персонализирате.

 

(г) Бисквитки за сесия (преходни): Тези "бисквитки" се изтриват, когато затворите браузъра си, и не събирате информация от компютъра си. Те обикновено съхраняват информация под формата на идентификация на сесията, която не идентифицира лично потребителя.

 

(д) Постоянни (постоянни или съхранени) бисквитки: Тези "бисквитки" се съхраняват на твърдия ви диск, докато изтичат (т.е. базират се на определена дата на изтичане) или докато ги изтриете. Тези "бисквитки" се използват за събиране на идентифицираща информация за потребителя, като например поведение при уеб сърфиране или потребителски предпочитания за конкретен сайт.

 

6.3 "Бисквитки от първа страна" са бисквитки, които принадлежат на нас и които поставяме на вашето устройство. "Бисквитките" на трети страни са "бисквитки", които друга страна пуска на вашето устройство за сърфиране, когато посещавате нашия сайт. Настройването от трети страни на "бисквитки" от нашия уебсайт ще ни предоставя услуга или функция на сайта, но не винаги контролираме как се използват "бисквитките" на трети страни. За повече информация относно начина, по който използват "бисквитките", трябва да проверите уебсайта на третата страна.

 

6.4 Обикновено можете да използвате браузъра, от който преглеждате този сайт, за да активирате, деактивирате или изтриете "бисквитките". За да направите това, изпълнете инструкциите, предоставени от браузъра ви (обикновено се намира в настройките "Помощ", "Инструменти" или "Редактиране"). Моля, обърнете внимание, че ако настроите браузъра си да деактивира "бисквитките", може да не успеете да осъществите достъп до защитени части на уебсайта, а други части на приложението може също да не работят правилно. Можете да научите повече за това, как да промените настройките на бисквитките на браузъра си на адрес www.allaboutcookies.org

7. ПРЕНАСЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 Международни преводи на вашите лични данни: личните данни, които събираме, могат да бъдат прехвърляни и съхранявани в страни извън юрисдикцията, в която се намирате, включително по-специално извън Европейския съюз. Някои от тези юрисдикции предлагат различни нива на защита по отношение на личните данни и в някои случаи могат да бъдат по-малко защитни от юрисдикцията, в която обичайно живеете. Ние ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че личните ви данни се третират сигурно и в в съответствие с тази политика за поверителност.

 
8. ЛИНКОВЕ И СВЪРЗВАНЕ С ТРЕТИ СТРАНИ

8.1 Уебсайтът може от време на време да съдържа връзки към и от уебсайтове на трети страни, включително нашите партньори, публикации в новините, търговци на дребно и филиали. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уеб сайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за техните правила. Моля, проверете отделните правила, преди да изпратите каквато и да е информация или да използвате тези уебсайтове.

9. ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1 Може да актуализираме нашите тази Правила за поверителност, така че периодично преглеждайте тези правила. Когато променим тези правила на поверителност по същество, ще актуализираме датата "последна промяна" в горната част на тази страница “Правила за поверителност” . Промените в тези правила са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

10. СВЪРЗВАНЕ С НАС

10.1 Въпроси, коментари и искания относно тези “Правила за поверителност” са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до info@studentlifesofia.com или Heads up OOD, ул. "Родопски извор 42". 1680 София.