Общи условия

Тези условия за ползване ("Общи условия") Ви разясняват условията, приложими за използването на нашата платформа Student Life Sofia, уебсайт studentlifesofia.com, мобилната версия на уебсайта, услугите и картовото приложение (“платформа "). Моля, прочетете внимателно тези общи условия преди да започнете да използвате платформата. Използвайки платформата, Вие се съгласявате с тези общи условия и приемате да ги спазвате.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

 

1.1 Тази платформа се управлява от Хедс ъп ООД ("ние", "нас"). Ние сме регистрирани в България ЕИК 203728048. Седалището ни е на ул. "Родопски извор". 42, София, България.


2. ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

2.1 Когато се свържете с нас чрез платформата, можете да предоставяте определена лична информация. Ние обработваме информация за вас в съответствие с “правилата ни за поверителност”.

3. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

3.1 В допълнение към останалите изисквания в настоящите Общи условия, този раздел описва конкретни правила, които се отнасят до използването от ваша страна на платформата и всяка друга интерактивна функция на платформата ("Правила за допустимо използване").

 

3.2 Нашата платформа може да бъде използвана за намиране на отстъпки, промоции и оферти, специално за валидни картодържатели на Student Life Sofia, които се предоставят от партньорите, използващи платформата.

 

3.3 При използване на платформата Вие не трябва да:

 

а) заобикаляте, деактивирате или по друг начин да се намесвате във всяка свързана със сигурността на платформата функция или да предприемате действия, които възпрепятстват или ограничават използването на съдържанието, достъпно в платформата;

 

(б) да предоставите невярна информация в данните за профила си;

 

в) взимате самоличността на друго лице, без разрешението на това лице, или да представяте погрешна информация, че действате от името на лице, организация и др.

 

(г) използвате платформата, ако сме ви е забранили да я използвате;

 

(д) изпращате нежелани, спам или повтарящи се съобщения;

 

е) да извършвате каквото и да било незаконно действие или поведение;

 

ж) модифицирате, възпрепятствате, прихващате, нарушавате сигурността на платформата;

 

з) злоупотребява с платформата чрез съзнателно въвеждане/изпращане на вируси, троянски коне, или друг подобен материал или чрез предприемане на каквито и да е действия, които биха навредили на платформата, на всяко оборудване на платформата или биха оказали вредно въздействие на платформата;

 

(и) събирате всякакви данни от платформата, освен в съответствие с настоящите Общи условия.

 

3.4 Неспазването на Правилата за допустима употреба представлява сериозно нарушение на тези Общи условия  и може да доведе до извършване на всички или някои от следните действия (със или без предизвестие):

 

а) незабавно, временно или постоянно отнемане на правото ви да използвате платформата;

 

(б) издаване на предупреждение към вас;

 

в) съдебни действия срещу вас, включително процедури за възстановяване на всички разходи (включително, но не само, разумни административни и правни разходи), произтичащи от нарушението; и / или

 

г) разкриване на такава информация на правоприлагащите органи, каквито разумно смятаме, че е необходимо.

 

3.5 Отговорите, описани по-горе, не са ограничени и можем да предприемем всякакви други действия, които разумно считаме за подходящи.

 

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПЛАКВАНИЯ

                  

Ако смятате, че съдържанието, достъпно чрез платформата, нарушава правата ви или каквито и да е права на трета страна, която представлявате или нарушавате по друг начин Правилата за допустимо използване, моля, уведомете ни незабавно, като ни изпратите имейл до info@studentlifesofia.com.

 

4.1 Когато съобщавате съдържание, моля, предоставете ни информацията, описана по-долу:

 

а) вашето име и данни за контакт; и

 

б) изявление, в което се обяснява дали смятате, че съдържанието, за което се свързвате с нас:

 

(1) нарушава вашите права;

 

(2) правата на трета страна, която представлявате; или

 

(3) смятате, че съдържанието нарушава Правилата за приемлива употреба.

 

4.2 Ние ще предприемем действията, които считаме за подходящи, в зависимост от естеството на съдържанието, което докладвате. Това може да включва не предприемане на действия, в които считаме, че докладваното съдържание не нарушава никакви права, лоялна употреба или Правилата за приемлива употреба. Ние не сме задължени да обсъждаме или информираме Вас за избраните и поето от нас действия след подаденото от Вас оплакване.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ

 

5.1 Ние сме собственикът или лицензодържател на всички права върху интелектуалната собственост в платформата и в публикуваните на нея материали. Тези произведения са защитени от законите за авторското право и договори по света. Всички тези права са запазени. Ние ви даваме разрешение за достъп до платформата само за лична употреба. Всяко друго използване на платформата или съдържанието на платформата е забранено. Тази забрана включва, но не се ограничава до:

 

а) търговска употреба на съдържанието на платформата;

 

б) възпроизвеждане на името, логото, търговските марки или всяко друго съдържание на платформата на Student Life Sofia; и

 

в) изтегляте или копирате всяко от съдържанието на приложението за себе си или за трета страна.

 

5.2 Ако желаете да използвате материали на платформата, различни от посочените по-горе, моля свържете се с: info@studentlifesofia.com.

 

6. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

6.1 Моля, оценете, че някои от услугите на платформата, са безплатни услуги на Student Life Sofia и, че достъпът до платформата е временно разрешен и можем да go ограничим или прекратим по всяко време без предупреждение. Нe носим отговорност, ако платформата е недостъпна по всяко време или за какъвто и да е период.

 

6.2 Ние се погрижихме за подготовката и формите за кандидатстване и използване, свързани с платформа. Ние обаче не носим отговорност за грешки, пропуски или технически проблеми, които може да срещнете с платформата. Ако сме информирани за някакви неточности в съдържанието на платформата, ще се опитаме да ги коригираме възможно най-бързо. Изключваме всички гаранции и условия (подразбиращи се или не) до степен, позволена от приложимото право.

 

6.3 Въпреки че полагаме разумни усилия, за да гарантираме, че информацията, представена на платформата, е вярна, информацията на платформата се представя без никакви гаранции, условия или гаранции от всякакъв вид. Ние не носим отговорност за всичко, което може да се случи от връзката ви със и от съдържанието на платформата.

 

6.4 Тъй като платформата се предоставя безплатно, с изключение на картата за картодържатели, ние по никакъв начин няма да носим отговорност за вреди или щети (преки или косвени), нарушениe на договора, нарушаване на нормативната уредба (дори ако предвидима) във връзка с всякакво използване на платформата или информацията, представена на нея.

 

6.5 Ако разглеждате приложението като потребител, нищо в тези Условия за ползване или каквито и да било допълнителни условия не ограничава законните права на потребителя, които не могат да бъдат променяни от настоящите Общи условия.

7. ЛИНКОВЕ И ВРЪЗКИ

 

7.1 Връзките към уебсайтове на трети страни от платформата се предоставят само за ваше удобство. Ако използвате тези връзки, напускате платформата. Ние не контролираме и не носим отговорност за тези уебсайтове, тяхното съдържание или наличността им. Ние по никакъв начин не отговаряме за тях, нито материали, намерени на тях. Достъпът до уебсайтове на трети страни от платформата се извършва изцяло на ваша отговорност.

 

7.2 Можете да се свържете с нашата начална страница www.studentlifesofia.com, при условие, че го направите по начин, който е справедлив, легален и не вреди на нашата репутация или се възползвате от нея. Не трябва да установявате връзка по начин, който да предполага някаква форма на асоцииране, одобрение когато такова не съществува от наша страна. Приемате да премахнете всяка връзка към приложението на уебсайт, притежаван или контролиран от вас при получаване на молба от нас.

8. ВАРИАЦИИ

 

8.1 Ние можем да преразгледаме тези Общи условия по всяко време като променим тази страница. Трябва периодично да проверявате тази страница, за да забележите промените, които правим.

 

 

 

9. РАЗДЕЛНОСТ

 

9.1. Ако някое от тези Общи условия се счита за невалидно, останалите условия продължават да са валидни в максималната степен, разрешена от закона.

 

 

 

10. ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 

10.1 В зависимост местожителството, българските съдилища ще имат юрисдикция по всякакви искове, произтичащи от или свързани с използването на платформата. Въпреки че ние запазваме правото да заведете дело срещу вас за нарушение на тези Общи условия във вашата страна на пребиваване или друга релевантна държава. В зависимост от това къде имате обичайно местопребиваване, тези Общи условия се уреждат от българското законодателство.

 

10.2 Доколкото това е разрешено от местните закони, тези Общи условия се уреждат от българското законодателство. Това засяга всяко право, което може да имате по силата на местно законодателство, включително каквото и да е право, което може да поискате да подадете иск пред вашия съд на местопребиваване.

 

 

 

11. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 

11.1 Ако искате да предоставите мнение или препоръка за платформата, моля свържете се с нас на адрес info@studentlifesofia.com.