Клубове
EXE club
EXE Club
Клуб Алкохол
Клуб Грамофон
20% discount
Клуб Терминал 1
Строежа
Show More

Четвъртък

Безплатен вход

Петък и събота

Вход: 5лв

Безплатен вход

Безплатен вход

- 15 %

Безплатен вход

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2018 Student Life Sofia. Всички права запазени.

За повече информация:

info@studentlifesofia.com


Информация за партньори:

partners@studentlifesofia.com​

Контакти